Eenheid opbouwen, bediening en getuigenis uitbreiden

"Maak nu het werk af, zodat uw gretige bereidheid om het te doen kan worden geëvenaard door uw voltooiing ervan, volgens uw middelen ..." (2 Korintiërs 8:11)

Eenheid opbouwen, bediening en getuigenis uitbreiden

"Maak nu het werk af, zodat uw gretige bereidheid om het te doen kan worden geëvenaard door uw voltooiing ervan, volgens uw middelen ..." (2 Korintiërs 8:11)

Doneer

"Maak nu het werk af, zodat uw gretige bereidheid om het te doen kan worden geëvenaard door uw voltooiing ervan, volgens uw middelen ..." (2 Korintiërs 8:11)

Ik wil graag bijdragen...

GPIB Cinere

Op weg naar de bouw van een permanent kerkgebouw

Na 10 jaar als zelfstandige gemeente, met de gebeden en medewerking van alle gemeenteleden, heeft GPIB Cinere een terrein van 700 vierkante meter verworven dat de locatie zal zijn van het GPIB Cinere kerkgebouw. Met de verwerving van de grond is de gemeente bezig met het verkrijgen van de bouwvergunning van de overheid, terwijl ze tegelijkertijd geld inzamelt voor het bouwproces.

EEN BOODSCHAP VAN GPIB CONGGREGATIE

Vredesgroeten van de Heer Jezus Christus

Bij de gratie van God is de GPIB Cinere-gemeente na tien jaar geïnstitutionaliseerd om een ​​onafhankelijke gemeente te worden, gretig om een ​​permanent kerkgebouw te bouwen.

 

In de loop van de tijd is het aantal kerkleden voortdurend toegenomen, en daarmee komt de behoefte aan faciliteiten en infrastructuur om de daaropvolgende toename van diensten te ondersteunen. De bestaande faciliteiten worden steeds beperkter, daarom worden de zware inspanningen om een ​​plaats van aanbidding te bouwen ondersteund door de gebeden en de aanmoediging van zowel de gemeente als partijen buiten de gemeente die bereid zijn deel te nemen aan de geplande bouw van het kerkgebouw.

 

De kerkenraad en alle leden van de congregatie, via het kerkbouw bestuur, nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de bouw van het GPIB CINERE kerkgebouw.

 

Uw gebeden, aandacht en hulp maken ons blij terwijl we doorgaan met dit proces. Wij geloven en vertrouwen erop dat God u allemaal gebruikt en betrekt om een ​​bron van zegen voor ons te worden. Het is in deze hoop en overtuiging dat we blijven bidden en werken dat alles mag gebeuren volgens Gods wil.

 

“Want de Heere gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid..” (Psalmen 133: 3).

 

Ds. Betty Kailola – Nahumury, S.Th.

 

Kerkraad

GPIB Cinere Congregatie

VOORWOORD VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING SYNODE

Lofprijzing en dankzegging brengen we tot eer van de naam van onze Heer, Jezus Christus.

GPIB Cinere, Depok, maakt integraal deel uit van de GPIB-familie die op 13 juni 2010 werd opgericht als de 299e congregatie van GPIB. Tot nu toe aanbidt de gemeente Cinere in een winkelpand in het Cinere-gebied, en om deze reden streeft de gemeente Cinere naar een eigen vaste plaats van aanbidding.

 

Het bestaan ​​van een kerkgebouw voor een gemeente heeft een rituele betekenis en heeft tegelijkertijd sociale en feitelijke implicaties omdat de essentie van het kerkgebouw is het versterken van spirituele waardering in relatie tot God en waardering voor zijn verantwoordelijkheid in sociale relaties in het midden van het dagelijkse leven in het gezin en de samenleving.

 

Het bouwproces van het GPIB-kerkgebouw voor de congregatie in Cinere wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingscomité dat werd gevormd op basis van het GPIB-synoderaadbesluit. Dit alles is natuurlijk gebaseerd op gebed en volledig vertrouwen in Gods hulp en zorg voor dit plan.

 

De GPIB-synoderaad verwelkomt en ondersteunt de uitvoering van dit nobele werk zeker. We bidden samen dat de Heer Jezus Christus, het Hoofd van de Kerk, blij zal zijn met dit bouwproces en ook Zijn zegeningen zal delen over alles wat nodig is voor de bouw van een kerkgebouw.

 

Daartoe dringt de Synoderaad ook alle partijen, zowel individuen als instellingen, aan om de bouw van het GPIB-kerkgebouw in de Cinere Congregatie, Depok, te ondersteunen door middel van gebeden en ook fondsen zodat deze ontwikkeling gerealiseerd kan worden. God zegene ons allemaal.

 

Soli Deo Gloria.

 

Ds. Drs. Paulus Kariso Rumambi, M.Si.